Prezentācija(tāfeles, laminācija, kalkulatori, naudas lādes)